יוסף רחמים - רפואה משולבת טיפולים בהתאמה אישית

תקנון 

תקנון האתר

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

 

מהות השירות והשימוש באתר

בעל האתר  http://www.maagal-haim.com (להלן: "האתר"). הינו "יוסף רחמים - רפואה משלבת - מעגל החיים" או בשמו הנוסף המרכז להעצמה אישית (להלן: "העסק") . אספקת המוצרים מבוצעת ישירות מבית העסק. פעילות מכירת תכשירים ותוספי תזונה בהתאם להנחיות ולנהלי משרד הבריאות.

השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל אדם המשתמש באתר ו/או רוכש מוצר/ים מהעסק מתחייב לשפות את העסק בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שתגרם לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

העסק זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר וכל מה שימצא בעל העסק לנכון ע"פ שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. המשתמש לא יגיש כל תביעה שהיא נגד העסק ו/או בעל העסק בגין שינויים בתקנון ו/או שינויים שהתרחשו עקב עדכון האתר.

השימוש באתר, בתכניו, בשירותים וברכישת המוצרים תעשה בכפוף למופיע במסמך זה ובהתאם להנחיות המופיעות באתר עצמו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר שימוש באתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או תכנים המופיעים באתר.

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לדפי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית לנהל את פרסום הקישורים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט. השימוש בכל אתר אחר, באם מופיע אליו קישור באתר זה, כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי הנהלת האתר.

זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שמורים להנהלת האתר ו/או לצד ג' בהתאם להסכמים ובאישור שימוש. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעסק, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים לתכנים באתר.

הנהלת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי הנהלת האתר איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת הנהלת האתר.

יתכן ושירות זה נעזר בקבצי COOKIES המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

בעת הלחיצה על סמליל תוכנת ה- WhatsApp המשתמש מאשר ומסכים לקבל מידע בהודעת WhatsApp בנוגע לנושא שבגינו פנה לעסק.


רכישה

רכישת מוצרים תתאפשר לתושבי מדינת ישראל בני 16 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה בלבד.

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים את דמי המשלוח. בנוסף, האתר עשוי להציג או למכור מוצרים ושרותים אשר מחיריהם שונים מאלו הקיימים בבית העסק עצמו, ולפיכך לא תהייה כל אפשרות לדרוש או לבצע קניה בבית העסק, שרותים ו/או מחירים בהתבסס על המופיע באתר.

לא יינתנו כפל הנחות, הטבות ו/או מבצעים.

 

מוצרים

האחריות של בעל העסק למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

צילומי המוצרים נועדו להמחשה בלבד.

כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי, לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה, בעל העסק לא יהיה אחראי לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. בעל העסק לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

נתוני המוצרים הנמסרים באתר הם כפי שהתקבלו על ידינו מיצרני ו/או משווקי המוצרים והם באחריותם הבלעדית.

אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר בחנות (תוסף מזון, תרופה או כל מוצר אחר), יש לעיין בעלון הצרכן.

אין המידע שבאתר זה מחליף התייעצות עם רופא. נשים הרות, מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים יש להיוועץ ברופא.

 

אספקת מוצרים

העסק מתחייב שכל הפרטים שמסרת בתהליך רכישת המוצר (למעט פרטים למשלוח) לא יועברו לגורמים חיצוניים כלשהם, מלבד במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעל העסק שתחייב חשיפת פרטיך או במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

על הלקוח להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. בעל העסק שומר על זכותו לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע"י הלקוח.

העסק רשאי לשנות בכל עת את ההיצע ומגוון המוצרים המוצעים באתר ואינה מחויב בהחזקת מלאי של מוצר כלשהו ו/או לזמינות ו/או מגוון מינימאלי של מוצר כלשהו.

זמני אספקת המוצרים הינם בהתאם לזמינותם במלאי.

המוצרים נשלחים לאחר קבלת התשלום או אישור חברת האשראי עבור ההזמנה. זמני קבלת המשלוח על פי לוחות הזמנים של דואר ישראל או חברת השילוח שנבחרה ע"י העסק. ביישובים בהם פועל דואר נע, תתקבלנה החבילות בסניף הדואר המקומי או במזכירות היישוב.

העסק לא יהיה אחראי לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש, מעיכוב של רשות דואר ישראל, חברת השליחויות אשר אמונה על המשלוח, שביתות, אסון טבע, מלחמה, תקלות במערכת המחשוב והטלפון, מגבלות ו/או הנחיות משרד הבריאות, מגבלות ו/או הנחיות פיקוד העורף.

איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם.

לא ניתן לשלם במזומן לשליח.

 

החזרת מוצרים

כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא.

העסק יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בכפוף לתנאים הבאים:
המוצר הוחזר תוך 14 יום, מיום קבלתו. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש. המוצר יישלח בדואר לבעל העסק על חשבון
הלקוח לכתובת שתימסר במידת הצורך. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. פרטי הלקוח שיש לצרף הם שם מלא, כתובת ומספר טלפון בו ניתן להשיג את הלקוח. הלקוח יסכים לכך שהעסק יעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום. תרופות ותוספי תזונה אינם ניתנים להחזרה על פי הנחיות משרד הבריאות. באחריות הלקוח להודיע טלפונית לעסק על כוונתו להחזיר את המוצר לפני שליחתו בחזרה לעסק.

החלפה או החזרת מוצר/ים תתאפשר אך ורק עבור מוצרים שנרכשו ישירות מהאתר או מהעסק.

זכות ביטול העסקה ו/או החלפת או החזרת המוצר/ים אינה עומדת במקרים הבאים:
לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.

לא יינתן החזר ולא תתאפשר החלפה עבור מוצרים עונתיים כמו מסיכות פנים כנגד הידבקות בשפעות וחדירה של מזיקים למערכת הנשימה.

זיכוי או החלפת המוצר/ים יבוצע תוך 14 ימי עסקים, מיום קבלת המוצר אצלנו בשלמותו והצגת תעודת מקור בגין רכישה. הזיכוי יהיה בהתאם לתנאים בה חויבה העסקה (תשלום בכרטיס אשראי יזוכה באמצעות כרטיס האשראי איתו בוצעה העסקה, תשלום במזומן יוחזר במזומן או בהעברה בנקאית). סכום הזיכוי הוא עבור המוצרים בלבד ואינו כולל זיכוי על דמי משלוח.

 

כללי

תקפות הכתוב במסמך זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, בין העסק ובעל העסק המפעיל את האתר לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים במסמך זה. כל סוגיה משפטית תידון בהתאם לחוק הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד או במקום שיוסכם ע"י בעל העסק.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לבית העסק בטלפון: 03-5029599 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה info@maagal-haim.com 

 

תמורה

מחיר המוצרים יהיה בשיעור כמפורט באתר האינטרנט  (כפי שהיו במועד הרכישה), ואשר יפורטו גם בחשבונית.

 

 

 

תנאי תשלום ואמצעי תשלום

תנאי התשלום יהיו כמפורט באתר האינטרנט (כפי שהיו במועד הרכישה), ואשר יפורטו גם בחשבונית. כל תשלום בו מחויב הרוכש אשר לא ישולם במועד, מכל סיבה שהיא, יישא ריבית פיגורים בשיעור הנהוג מעת לעת כריבית חריגה בחשבונות חח”ד בבנק פועלים לישראל בע”מ בגין כל יום עיכוב, וזאת החל מהמועד אשר נקבע לתשלומו ועד ליום ביצוע התשלום בפועל. התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי והחיוב, במידה שאושר על ידי חברת האשראי, הינו מיידי. ניתן לשלם עם כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטר קארד, ישראכרט בלבד.

  אחריות מוצר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המוכרת אינה יוצרת מצג, מפורש ו/או משתמע, בדבר ו/או בקשר עם סחירות המוצרים ו/או התאמתם למטרה ספציפית. המוצרים ניתנים על בסיס “As Is”, בכפוף לאחריות המוגבלת שמעניקים יצרנים המוצרים ו/או המפיצים ו/או המשווקים .

 

  משלוח ואספקה

אם בחרת באפשרות של משלוח (ולא באיסוף עצמי), המוצרים יסופקו לך בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה בדבר רכישתם לדואר האלקטרוני שלך. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הרוכש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. אין ביצוע משלוח מחוץ לישראל.

אספקת המוצר תיעשה באמצעות חברת משלוחים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות תהיה רשאית להציע למשתמש לספק לו את המוצרים במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עם הרוכש.
.
"יוסף רחמים - רפואה משלבת - מעגל החיים" או בשמו הנוסף המרכז להעצמה אישית לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת עיכוב של חברת השילוח, תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

דמי המשלוח יתווספו לסכום ההזמנה הסופי לאחר כל הניכויים שיינתנו להזמנה כגון נקודות מועדון, זיכויים, שוברים או כל דבר אחר.

משלוח רגיל הינו בין 5-10 ימי עסקים , בימי אירועים חריגים עד 14 ימי עסקים , אזורי רמת הגולן, יישובי ים המלח, יישובי הערבה ואילת - זמן המסירה עד 14 ימי עסקים.

ביישובים שמעבר לקו הירוק זמן המסירה עד 14 ימי עסקים..

שליח עד הבית - שימו לב- חובת זמינות למספר הטלפון שנרשם בהזמנה, לקוח שלא יהיה זמין והזמנתו תוחזר לחברה יחוייב בדמי ההחזרה בסך 50 ש"ח! 

משלוח שיתקבל ביום חמישי לאחר השעה 10:00 יסופק בתחילת השבוע שלאחר מכן.

 שימו לב, במהלך החגים ייתכנו עיכובים בזמני אספקת המשלוחים , ., ראו סעיף כוח עליון

בעת ההזמנה ניתן לבחור באחת מדרכי השילוח הבאות:

 שיטת משלוח

משלוח עד הבית עלות 40 ש"ח ייתווסף לעלות ההזמנה 

זמן אספקה

  5 עד 10 ימי עסקים

החבילה תגיע ל...

 כל מקום בארץ לבחירתך ובכפוף למדיניות חברת השליחים / דואר ישראל

איסוף עצמי

ללא עלות!

ללא עלות!

72 שעות מביצוע ההזמנה

בתיאום מראש


אחריות (כללי) ושיפוי

המוכרת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזקי גוף, ומוות בכפוף לכל דין, וכן לא יישאו באחריות לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או נלווה לרכוש, הפסד כספי (לרבות אובדן רווחים), פגיעה בשם-טוב ו/או במוניטין, נזק לעובדים ושירותי סוכנים, שייגרם מכל סיבה שהיא, הנובע ו/או הקשור למוצרים או משימוש במוצרים. הרוכש מתחייב לפטור ולשחרר את המוכרת מכל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה ו/או כנגד צד שלישי כלשהו בקשר עם נזק גוף, מוות, נזק או הפסד כאמור לעיל.

 

 

העברת בעלות

המוצרים יהפכו להיות קניינו של הרוכש רק עם תשלום בפועל של מלוא חובותיו של הרוכש כלפי המוכרת. הצדדים מסכימים כי עד לתשלום בפועל האמור, למוכרת זכות קניינית ו/או זכות עכבון במוצרים.

ביטול

עסקה שנעשתה דרך האתר ניתנת לביטול עסקה עד 14 ימים ממועד עשיית העסקה או ממועד קבלת המוצר או ממועד מקבלת מסמכי הרכישה (הכוללים את הפרטים הכלולים בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981) לפי המאוחר מבניהם ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצרים, אי-התאמה או אי-אספקה תותנה בכך שלא נעשה בהם שימוש ושהם נמצאים באריזתם המקורית. במקרה שאתה מעוניין לבטל את העסקה, אתה מחויב לשלוח הודעת ביטול הכוללת שם ומספר ת.ז. של המשתמש   , לכתובת דואר אלקטרוני info@maagal-haim.com בדואר רשום או בהודעה במשלוח הודעה מקוונת באתר או לבצע שיחה טלפונית למס’ טלפון 03-5029599. דמי ביטול ו/או סכומים אחרים המותרים בגביה בנסיבות של ביטול עסקה ייקבעו ו/או ייגבו בהתאם לקבוע בחוק

תנאי הרכישה

מסמך זה והמסמכים הנזכרים בו ממצים את תנאי ההתקשרות בין הצדדים ומבטלים ומחליפים את כל ההבנות וההסכמות, בכתב ו/או בע”פ, באופן מפורש או משתמע, שהיו בין הצדדים ערב חתימתו (כאשר רכישה באמצעות מכר מרחוק ייראו כחתימת מסמכים אלה על ידי הצדדים במועד השלמת הרכישה), לרבות תנאי ההתקשרות שהיו בין הצדדים החל ממועד תחילת ההתקשרות, ומתאריך חתימתם של מסמכים אלה ואילך ינהגו הצדדים בהתאם להם בלבד בכפוף להוראות כל דין. כל שינוי ו/או ביטול של הוראה מהוראות מסמכים אלה לאחר השלמת הרכישה (ומבלי שהאמור יהווה את הסכמת עמיעד לשינוי ו/או ביטוח של מסמכים אלה באופן חד צדדי מטעם הצרכן בכל מועד אחר) ייעשו אך ורק במסמך בכתב, אשר יהיה חתום על-ידי כל הצדדים. מובהר כי מסמך תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורטים בכתובת      
האינטרנט 
https://www.maagal-haim.com/PAGE186.asp  וכפי שיעודכנו מעת לעת, ומסמכים אלה באים להשלים האחד את השני, ומהווים יחדיו את מלא ההסכמות שבין "יוסף רחמים - רפואה משלבת - מעגל החיים" או בשמו הנוסף המרכז להעצמה אישית (להלן: "העסק")  לבין המשתמש באתר האינטרנט של "יוסף רחמים - רפואה משלבת - מעגל החיים" או בשמו הנוסף המרכז להעצמה אישית (להלן: "העסק")  ו/או הרוכש והמשתמש במוצרים
.

תנאים מיוחדים הנוגעים לצד שלישי

המוצרים עשויים לכלול רכיבים הכפופים לזכויות צדדים שלישיים "יוסף רחמים - רפואה משלבת - מעגל החיים" או בשמו הנוסף המרכז להעצמה אישית (להלן: "העסק")  אינם אחראים לשימוש צד שלישי במוצרים ו/ בהנחיות לשימוש במוצר .
"יוסף רחמים - רפואה משלבת - מעגל החיים" או בשמו הנוסף המרכז להעצמה אישית (להלן: "העסק")   לא אחראי הרוכש לכל נזק שייגרם לצד השלישי שלא רכש ישירות מהאתר מוצרים או שקיבל מרוכש / אדם אחר מוצר צד שלישי שלא בהתאם להוראות סעיף זה, ובכלל זאת עקב טענות, תביעות, דרישות של צדדים שלישיים הקשורות באיזשהו אופן לשימוש הרוכש ו/או מי מטעמו במוצר וברכיבי צד שלישי, ו/או להפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו) על ידי הרוכש ו/או מי מטעמו, ו/או הפרה של הוראות הדין ו/או רשות מוסמכת כלשהי.
.

כוח עליון

המוכרת תהא פטורה ולא תחוב במובן כלשהו בגין אי-ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, אם הביצוע הופרע, עוכב או נמנע, במישרין או בעקיפין, בגין סיבה מחוץ לשליטתה הסבירה, כגון, בין היתר, שריפה, פיצוץ, תקלות בציוד לא צפויות, צו או פעולה של ממשלה כלשהי, זרה, לאומית או מקומית, מלחמה, שביתה, השבתה או סכסוך עבודה אחר, או מעשה שמיים אחר, או כל עילה דומה או בלתי-דומה אחרת אשר אינה בשליטתה הסבירה של המוכרת בעת חתימתו של הסכם מכירה זה.

ויתור

כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד מי מהצדדים למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאים כלליים אלו ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם ו/או מתן ארכה ו/או דחיה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא ייחשבו לויתור או הסכמה מצדו לויתור על זכויותיו ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכותו. במידה שהרוכש יאחר במועד התשלום, קבלת התשלום מעבר למועד פרעונו על ידי המוכרת לא תהווה ויתור על זכות מזכויותיה, לרבות דרישתה לקבלת ריבית בגין האיחור האמור, ולא תהווה ויתור על דרישתה לקבלת תשלומים עתידיים במועדם.

הדין החל ומקום השיפוט

הצדדים ישאפו לפתור ביניהם כל מחלוקת שתעלה בנוגע להסכם. במקרה בו הצדדים אינם מצליחים לפתור את המחלוקות, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה לבתי המשפט המוסמכים בבקעת או / ת"א וגוש דן ישראל, ועל מכירה זו יחול הדין של מדינת ישראל.

הודעות

כל הודעה שתישלח על ידי מי מהצדדים למשנהו על פי הכתובות המצויינות בהסכם זה, תישלח באמצעות דואר אלקטרוני, פקס ו/או דואר רשום, ויראו אותה כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר, לאחר 24 שעות מעת שליחתה בדואר אלקטרוני או פקס, ולאחר 10 ימים אם נשלחה באמצעות דואר רשום.

 

אנו מברכים אתכם על בחירתכם במוצרינו ומאחלים לכם שימוש מהנה ומועיל באתר

logo בניית אתרים